ThetaHealing

ThetaHealing® nedir?

ThetaHealing® tekniği Theta Beyin Frekansında söylenen olumlu sözcüklerle zihinsel, bedensel ve ruhsal iyileşmeyi sağlayan bir bilinçaltı meditasyon tekniğidir.

“Eğer evrenin sırrını bulmak istiyorsan, enerji, frekans ve titreşim açısından düşünmelisin.”

Nikola Tesla

Theta Frekansı:

Psikiyatr ve nörolog Hans Berger Brodmann’ın I. Dünya Savaşı’nda kafatası yaralanması olan insanlarda, beyne yerleştirdiği elektrotlarla ilk elektroserebrogram kaydını gerçekleştirmiştir (1924). “Beyin elektrosu” EEG (elektroensefalografi) dediğimiz bu buluş ile insan beyninin beş ana frekans yaydığı gözlemlenmiştir. Bunların sırasıyla Gama, Beta, Alfa, Teta ve Delta olduğu bulunmuştur. Frekans, bir saniyede meydana gelen titreşim sayısını gösterir. Hertz (Hz) ile ölçülür.

Theta frekansı uyumadan hemen önce veya rüya görürken insan beyninin yaydığı frekanstır. Bilinçli düşünme hali sonlanır ve bilinçaltında biriken geçmişten gelen düşünce kalıpları ortaya çıkar. Theta frekansında uygulandığı için tekniğin adı ThetaHealing® olarak seçilmiştir.

Theta beyin frekansı, derin meditasyon halidir. Meditasyon yaparken ne kadar derine inersek söylediğimiz olumlu sözcükler zihnimizde o kadar derin etki eder. ThetaHealing® eğitiminde iki şey öğrenirsiniz. Bunlardan biri gündelik hayatta rahatlıkla ve istediğiniz zaman Theta frekansına çıkmak, diğeri istediğiniz olumlu sözcükleri bu frekansta zihninizin derinliklerine kazımaktır.

Beta frekansında zihin aktif çalışır. Eşinizi, çocuklarınızı, işinizi düşündüğünüz zamanlarda, kısacası gündelik hayatta beyniniz beta frekansı yayar.  

Hafif bir müzik dinlerken, mükemmel bir manzaraya bakarken, rahatlamış ve dingin hissettiğiniz zamanlarda, kısacası kendi içinize döndüğünüzde beyniniz alfa frekansı yayar. Yoga, meditasyon ve reiki gibi çalışmalar alfa beyin frekansında yapılır.

*Hz: saniyede meydana gelen titreşim sayısı.(1mhz = 1.000.000hz)

Bilinçaltı:
Zihin bilinçaltı ve bilinç üstü olarak ikiye ayrılır. Bilinçaltı zihnimizin %80-90 lık bölümünü oluşturur. Günde 60.000 civarında düşünce zihnimize düşer, bunların %80’i olumsuzdur. Bilinçaltı geçmiş verilerden ve tecrübelerden yararlanır.

Bilinç eğitimlidir, ansiklopedik bilgiden yararlanır. Bilinçaltı geçmişte olan bir sıkıntı gelecekte de olacak kaygısı ile çalışır. Aman yapma, aman etmelerle hayatınızı risklere ve yeniliklere kapar hale getirir. En kötüsü de o kadar çok sizi ele geçirir ki geçmişe takılıp kalırsınız ve hayatı yaşamak istemezsiniz. Biz Thetahealing® tekniği ile bilinçaltını olumlu sözcüklerle eğitmenin yollarını öğretiyoruz.

Olumlu sözcükler:
Bilinçaltına söylenen sözcükler olumlu, kısa ve şimdiki zamanda olmalıdır. Örneğin “Sigarayı bırakıyorum.” değil “Sigaradan özgürleşiyorum.” Hatta sigara bile demeden sadece “Ben özgürüm, sağlıklı beslenirim.” diyebiliriz. Örneğin “Bundan sonra kötülük yapmayacağım.” yerine şimdiki zaman ve olumlu cümle kullanmamız gerektiğinden “Ben iyi biriyim”. Başka bir örnek, “Kilo vereceğim.” yerine “Ben en sağlıklı kilomdayım.” deriz. Gelecek zaman zihnimizde hep gelecekte bir gün olarak algılanacağından istediğinizi almanız güç olur. “Ben şimdi buna sahibim.” demeliyiz.

Zihin:
Zihnimizle hayatımızı var ediyoruz. Tüm düşüncelerimiz zihnimize düşüyor. Biz istemeden kimse bize etki edemez. Emin olun ki; bilinçaltınızın bilmediğinizi bile bilmediğiniz bir köşesinde oluşan bir düşünce kalıbı ile şu an yaşadığınız kötü bir olayı bile çağırmışsınızdır. Kötü olaylarla gelen sıkılganlık, bunalım, sıkışmışlık hislerinizi Theta frekansında zihninizle çalışarak çözebilirsiniz.

Beden:
Beden 50 trilyon hücreden oluşan bir titreşim alanıdır. Görünürde var olan, aslında sadece frekanstan (titreşimden) oluşan bedenimiz düşüncelerimizin pozitif olması ile sağlıklı, negatif olması ile hasta olur. Keza spor yapan bir bedene sahipseniz zihniniz kötü düşüncelerden kurtulur, açılır ve rahatlar.

Kısacası beden-zihin-ruh bir bütündür. Elmanın 1/3’i gibi.

Ruh:
Aldığımız nefes ile bizi canlı tutan ruhumuz kötü düşüncelerden arınan bir zihinde daha çok hissedilir. Ruhumuzu hissetmek için sanatın herhangi bir dalı ile uğraşabiliriz. ThetaHealing® gibi meditasyonlar yapabiliriz.

 “Titreşimleri duyularımızla algılayabildiğimiz enerji şekline madde deriz.
Madde diye bir şey yoktur.”

Albert Einstein

 Meditasyon:
Latince meditatio kelimesinden türetilmiştir. Bir şeyi gözden geçirme, derin düşünme anlamına gelir. Buradaki düşünme zihnen değil hislerle düşünmedir. Yaratıcıyı, varlığın kendisini, esas olanı düşünmedir. Hiçbir şey düşünmeksizin gerçekleşen derin varoluş hissidir. Yok olarak var olmadır. Sözcüklerle ifade etmesi zordur, hissederek anlaşılır.